A Santa Eulàlia de Riuprimer tenim un problema.


Quan la secretària municipal nega l'accés a un expedient en exposició pública amb tota mena d'excuses barates, realment tenim un problema, i molt greu.

El propi Ajuntament, obligat per llei i mitjançant un anunci publicat a El 9 Nou del passat dilluns 7 de febrer (pàg. 5), exposa públicament que un expedient, durant el termini d'un mes, resta a disposició de totes les persones interessades a fi de que puguin formular les al·legacions que considerin oportunes. El mateix anunci, per tal de donar-li la màxima difusió, també es publicita en d'altres mitjans de prensa escrita de gran abast, es penja al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i també es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) o en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i a les seves webs respectives per a la seva consulta via Internet.

Doncs bé, un servidor es persona a l'Ajuntament el passat 28 de febrer (dins el termini d'exposició pública) per tal de poder consultar l'esmentat expedient i la administrativa que m'atén i prèvia consulta a la secretària municipal em diu “que estic fora de termini, que l'expedient ja s'ha enviat” i li contesto que això no és així, doncs el termini indicat d'exposició pública és d'un mes tal i com consta a l'anunci publicat en aquest periòdic (vaig acudir-hi amb una fotocòpia del mateix) i ho comenta a la secretària. A partir d'aquí i un cop superat el primer entrebanc (ja no s'insisteix més que estic fora de termini ni que l'expedient ja s'ha enviat), rebo un tracte totalment “personalitzat” per part de la secretària municipal que em demana si vull veure el projecte i li dic que vull veure l'expedient sencer i s'en va a buscar-lo. M'entrega el projecte tècnic redactat per l'arquitecte i quan em dono compte que s'emporta la resta de l'expedient, li dic que també m'interessa veure-ho i em trobo amb un segon entrebanc, doncs ara em contesta que no em permetrà veure-ho amb l'excusa de que “hi han dades personals, que en tot cas hauria de tapar-les”. Li reitero que si l'expedient està en exposició pública no em pot privar de fer-li una ullada, i em trobo amb un tercer entrebanc, aquest cop la nova excusa és que “en exposició pública només hi està el projecte, no els informes de l'expedient” i li contesto que això no és així, doncs si hi ha un termini d'exposició pública per fer al·legacions, se suposa que has de poder veure tot l'expedient, si no, com es poden presentar unes al·legacions? Només contra un projecte tècnic d'un arquitecte? Ara li insisteixo que llegeixi el que diu l'anunci, en el qual lògicament, s'indica que el que resta en exposició pública és l'expedient. Aquesta vegada em respón “que s'en diu expedient de forma genèrica”. Ja estic alucinant i li dic que suposo que teniu algún problema doncs no entenc com es posen tants problemes per una cosa normal i corrent que qualsevol funcionari d'Ajuntament et facilita sense cap problema per simple sentit comú i per la senzilla raó de que hi está obligat per llei. En aquest moment ja li dic si és que haig de venir amb un advocat per poder veure l'expedient. Seguidament li demano si em permet de veure'l i no em contesta i quan el tinc, m'el treu enèrgicament de les mans i alçant la veu molt exaltada i donant un fort cop a la taula amb l'expedient em diu que “quan ho demani m'ho ensenyarà tot” (?) i “que no malpensi que vulgui amagar res, però que haig de tapar les dades personals”. Li insisteixo que un expedient en exposició pública no es pot privar a ningú, doncs sería absurd que una llei permetés posar-lo a disposició pública i una altra en prohibís consultar-lo. A partir d'aquest moment, ja amb un to més calmat, em “comenta” superficialment alguns dels documents de l'expedient (malgrat que acabava de dir que no eren “públics”), però sense deixar-me en cap moment de poder consultar-lo tranquilament sense els seus impediments. Mentre s'endú l'expedient (se suposa que per tapar les dades personals), em diu que puc mirar tranquilament el projecte (que només conté dades tècniques) i per si encara no havia fet prou pena, insisteix que “només puc al·legar contra el projecte, contra res més, qué és l'únic que està en exposició pública”. Indignat i perplex, en aquest punt considero que ja he perdut prou el temps i m'en vaig cap a casa.

Els ciutadans tenim garantit per llei el dret a conèixer els documents d'un expedient, inclús si no está en periode d'informació pública i també d'obtenir-ne còpies, si en som persones interessades, o sigui, quan els nostres drets en puguin ser directament afectats per la resolució que s'adopti a l'expedient. I resulta que, a més, un servidor disposa d'un habitatge al qual pot ser-li aplicable el mateix procediment urbanístic (per això vaig acudir a informar-me a l'Ajuntament) per està situat a la mateixa zona que l'habitatge relacionat a l'expedient, amb l'agreujant de que la secretària municipal ho sap perfectament.

Aquesta conducta, tan irresponsable i més pròpia d'èpoques passades, com a mínim, hauria de comportar la seva suspensió de sou i feina per una bona temporada.

Tal vegada es tracti d'un Expedient X? Sembla surrealisme però lamentablement és ben veritat.


República Bananera de Santa Eulàlia de Riuprimer, segle XXI.

1 comentari:

Anònim ha dit...

Soc Agent Immobiliari inscrita al Registre de la Generalitat, i tinc el cas de dos clients que estan patint l'arbitrarietat de les decisions del Sr. Gallego. Aquest personatge actua com si la seva opinió, i/o la d'altres funcionaris d'àmbit municipal, tingues valor de llei universal, un valor per sobre de qualsevol llei en vigor. Persones amb aquest criteri esbiaixat no haurien de tenir posicions decisòries sobre temes tan fonamentals com és l'habitatge, ni haurien d'actuar impunement. Aquestes irregularitats no són pròpies d'una democràcia.